No er det jul!

En julesang som ble til mens min mann var på butikken i 20 minutter.

Tekst: Ragnhild Hanssen
Melodi: Ragnhild Hanssen
Produsert: Vegard Hanssen
Stream: iTunes, Spotify

1.Stjerner som lyser
Lys som er tent
Samlar oss saman
om Han som vart sendt
Ordet frå himlen
kom hit ned til oss
Vegen Han valgte
frå krubbe til kross!
No er det jul!
No er det jul!

2. Han vil me feira
Han som kom hit
Jesus vart fødd
inn i armod og slit
Lyset frå Gud
skin heilt inn til vårt bord
Fattige, rike på heile vår jord
No er det jul!
No er det jul!

3. Lyset frå stallen
i Betlehem by
Fell først på krossen
der verda vart ny
Viser oss himlen
der lovsongen stig
Prisar vår frelsar
til æveleg tid
No er det jul!
No er det jul!

0 Comments

Leave a Reply