Ragnhild Hanssen

Songar og låtskriver

Om

Eg, Ragnhild, bur på Lyefjell, ikkje langt frå Bryne på Jæren. Eg er gift med Vegard, og me har to jenter, Borghild og Marie. Opprinneleg kjem eg frå Bømlo i Sunnhordland, og har framleis sterke røter der.

Til dagleg jobbar eg no som kyrkjelydspedagog/trusopplærar i Time og Undheim, etter mange år som lærar i barneskolen. I tillegg driv eg med song og musikk i kyrkjelyden her me bur, både som songar, pianist og dirigent for barnegospel og ungdomskor.

Dei siste åra har eg prøvd meg på å skrive litt songar, og håpar dei kan vere til glede for andre.