«Gud sender lyset sitt til meg» sa eitt av barna på dåpsskulen då ho fekk sola i ansiktet😊 nett slik opplever eg det og. Solstrålene er som ei helsing frå Gud, ikkje minst når dei bryt gjennom skyene. Eg ønsker å få vere i det lyset og eg treng lyset for å finne vegen. Desse tankane vart til songen «Alt blir nytt»

Tekst: Ragnhild Hanssen
Melodi: Ragnhild Hanssen
Sang: Ragnhild Hanssen
Piano: Ragnhild Hanssen
Produsert: Vegard Hanssen
Stream: iTunes, Spotify

 

%d bloggers like this: